Etikettermatlust-ifokusartikel
Läst 5337 ggr
DesK
2016-12-14, 07:05

Lagen om upphovsrätt

Upphovsrättslagen innebär att du inte får vidarepublicera andra personers framställda material (artiklar, foton, musikalster, konst, dataprogram och så vidare) utan dennes medgivande.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1960729-om-upphovsratt-_sfs-1960-729/

Om upphovsrättsinnehavare har gett sitt tillstånd till publicering är det din skyldighet att ange vem som är upphovsman i den omfattning och på det sätt god sed kräver.
Det upphovsrättsliga skyddet består av två delar, dels de ekonomiska rättigheterna det vill säga att kunna sälja eller hyra ut rätten att kopiera eller tillgängliggöra verket, dels de ideella rättigheterna. De ideella rättigheterna kan inte avyttras och innehas alltid av upphovsrättsmannen eller dennes arvingar, och gör det möjligt att hävda rätten till sitt verk. Det är alltså möjligt att någon ger dig rätt att publicera material utan att betala ersättning, vilket trots detta inte påverkar dennes ideella rättighet. Det innebär till exempel att du inte får förvanska upphovsrättsinnehavarens verk, utan skall återge det i dess originalform. För att skilja på en kopia och ett nytt verk så används begreppet verkshöjd, om ett verk anses tillräckligt självständigt och originellt så anses det ha verkshöjd och således vara ett nytt verk med alla rättigheter som då tillfaller den nya upphovsmannen.
När du länkar till andra websajter innebär det inte något intrång i upphovsrätten. Men det kan vara ett problem att rikta länkarna direkt till en annan artikel, speciellt om den inte öppnas i ett eget fönster.
Så länge länkar till andra sajter öppnas i egna fönster så är allting bra, men om så inte är fallet så skulle det kunna innebära ett problem. Om artikeln öppnas i en sida hos iFokus, så kan det betyda att läsaren till exempel uppfattar det som material som iFokus publicerat samt att den mottagande sajten kan förlora annonsintäkter.
Så för att undvika en eventuell diskussion så är det lika bra (och mer användarvänligt) att ta för vana att kryssa i rutan "Öppna i eget fönster" när ni skapar en länk.

Désirée
tidningensyre.se

Magi-cat
2016-12-14, 07:44
#1

Bra artikel, men det är en sak jag inte förstår:

"Men det kan vara ett problem att rikta länkarna direkt till en annan artikel, speciellt om den inte öppnas i ett eget fönster"

Kan du ge ett exempel?

"kryssa i rutan "Öppna i eget fönster""

Var hittar jag den rutan?


💓

DesK
2016-12-14, 07:49
#2

När du infogar en länk med hjälp av den lilla kedjan i menyraden ovanför skrivfältet, så får du valmöjligheterna öppna i detta fönster och öppna i nytt fönster, där väljer du då det senare. 

Det är Niklas som har skrivit artikeln, så det är fritt att kopiera den till våra sajter här på iFokus.

Désirée
tidningensyre.se

Magi-cat
2016-12-14, 08:07
#3

Aha, tack, då förstår jag! 👍Har nog faktiskt aldrig tänkt på det.


💓

JazzBass
2016-12-14, 08:35
#4

Jag har lite svårt att förstå det där med länkning, varför en länk borde öppnas i eget fönster (antar att man också menar "ny flik"), i motsats till en "vanlig" länk som bara gör att man kommer vidare till sidan bakom länken. Förresten så öppnas väl länkar utåt automatiskt i nya flikar/fönster när man lägger in en sån i ett inlägg här på iFokus?

Däremot är det ett problem om man skulle lägga in länkade bilder som visas direkt i inlägget utan att ursprungskällan anges. Jag vet inte om det går att göra det här på iFokus, men det som åtminstone går är att köra copy paste, vilket är ett grövre brott mot upphovsrätten om det inte är en egen bild eller en som upphovsmannen gjort fri att använda via t.ex. creative commons-licens.

På nåt vis tycker jag också att formuleringen inte rimmar så bra med att (upphovsrättsskyddade) videoklipp från bl.a. youtube ju faktiskt kan spelas upp direkt på iFokus sidor via "infoga video". Men då ser man i alla fall varifrån videon kommer och vems det är.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus

DesK
2016-12-14, 12:40
#5

#4 Den biten kommer från en tidigare version av iFokus, tror jag, då såg det ut som det gör på t ex FB. Alltså sidhuvud och allt runt om ser ut som FB, länken öppnas s a s bara i själva skrivfältet. Eftersom folk verkar tro att det är okej att "låna" bilder, så tyckte jag att det var dags att påminna om detta igen.

Désirée
tidningensyre.se

JazzBass
2016-12-14, 13:00
#6

Ok,det förklarar saken. Men om den biten inte längre är relevant så borde den skrivas om eller tas bort. Som den nu är formulerad och som iFokus ser ut nu så är den mest förbryllande.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus

Upp till toppen