2013-03-10 19:37 #0 av: dolfen

Ja. Vet du hur "varmt" du har det i ditt kylskåp?

Själv siktar jag på knappt +5 grader.

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Ta-hand-om-maten--minska-svinnet/Forvara-maten-ratt/

Edit: Jag ser att allt inte kom med i svarsalternativen.
Exempelvis ska "rums" vara rumstemperatur.