2012-06-19 16:50 #0 av: dolfen

Resultatet av en studie gjord av forskare vid Lunds universitet  (vetenskaphalsa.se) visar att man bör använda sig av kostråden från Livsmedelsverket.
Det räcker alltså inte att bara "tycka" att råden är bra.

Studien omfattar 17 000 män och kvinnor i åldrarna 45-73 år under genomsnitt 14 år.

När det gäller hjärt/kärlsjukdom var dödligheten 41% lägre för de som följde kostråden.